top of page
Wat is Barbershop?

Barbershop, wat is dat?

Barbershop is een speciale vorm van 'a capella' muziek. Bij Barbershop zingen wordt 4-stemmig gezongen zonder instrumentale begeleiding, In tegenstelling tot andere 'a capella' zang, wordt de song door alle partijen vrijwel volledig in tekst gezongen. Er wordt minder vaak met invulgeluiden gewerkt of instrumenten nagebootst. (ritmegeluiden e.d)

 

De 'leads' zingen meestal de melodie, zij vertellen de song en doen dat met veel expressie en overtuiging.

 

De 'bassen' zingen uiteraard de laagste partij en vormen het fundament van de song. Daarom noemen we ze de "Barbershop Engine".

 

De 'tenors' zingen de partij boven de lead, zij maken de song sprankelend, vormen zo "de icing van de taart".

 

De 'baritones' zwerven om de leadpartij heen, zij zorgen voor verfijning en spanning, zij maken dat je veranderingen voelt aankomen, zij vormen akkoorden tot overgangsakkoorden. Soms laten zij de akkoorden wringen, zodat je de emotie van de song bijna letterlijk kunt voelen.

 

Die emotie voel je ook, doordat binnen de songs enorm met tempo wordt gespeeld. Gevoelige momenten worden lang en intens aangehouden, om even later "als de zon weer opklaart" er vlot swingend weer de pas in te zetten.
Deze emoties willen we natuurlijk laten zien, want bij Barbershop hoort onlosmakelijk het entertainen van het publiek. Met extra expressie, gebaren en bewegingen tonen we waar we het over hebben. Bij sommige songs gaan we nog verder en maken we een soort act. (Het zingen mag er niet onder lijden, dat is nou net de kunst.)
Er ligt veel nadruk op het samenklinken van de stemmen, het "tunen". Als je de onderlinge klankkleur overeenstemmend kunt maken, is het, alsof je als koor 4 verschillende snaren op hetzelfde instrument vormt. Dit geeft een eenheid met een prachtig geluid.

MAAR BARBERSHOP IS MEER

 

Bij Barbershop hoort de "Afterglow", (heel belangrijk). Na repetitie of optreden stoppen we niet met zingen, want naast het noodzakelijke smeren van de keel, nemen we samen met de Gals, de rest van het repertoire nog even door. Barbershoppen heeft iets verslavends.

Hoe is Barbershop ontstaan?

Het Barbershop zingen is opgekomen in het Amerika van eind 1800, met name in de meer zuidelijke staten. Vandaar dat ook de Barbershop een "smeltkroes" is. Qua songkeuze hoor je de immigranteninvloeden (veel Engelse en Ierse songs) en qua klankkleur zuidelijke "zwarte" invloeden (consequent in akkoorden zingen). Zwarte kwartetten konden een geweldig 'ringing' akkoord neerzetten en waren volop aanwezig in St. Louis en Jacksonville,

 

Er zijn vele mooie verhalen in omloop omtrent het ontstaan van het 'barbershoppen'. Of het waar is weten we niet, maar meestal hoor je het volgende verhaal:

 

De barbier was een veelbezocht persoon, naast het haren knippen werden ook kiezen getrokken, steenpuisten behandeld enzovoort, enzovoort. Er moest natuurlijk op de beurt gewacht worden en om het wat aangenamer te maken, (of om de angst wat te dempen) werd er gezongen. Vaak waren dat liedjes uit het Ierse of Engelse moederland. Als vanzelf werden er andere partijen bij gemaakt, zodat ieder goed kon meezingen.

 

Vermoedelijk hebben de Barbier en zijn knechten ook meegezongen tijdens het knippen. Dit zou de professionele sound en het binnen de Barbershop zo populaire quartet zingen verklaren.
De historicus James Weldon Johnson schreef rond de jaren 1870: "het lijkt wel of iedere barbershop daar zijn eigen kwartet heeft".

bottom of page