top of page
Project Come and Sing
About

WELKOM op de site van de Southern Comfort Barber Mates!

Fijn dat je geïnteresseerd bent in ons mannenkoor!

 

Hieronder vind je alle info over ons project COME & SING

Voor wie is het project?

Voor alle mannen die het leuk vinden om te zingen!

Wat kost het project?

Het project is helemaal gratis. 

Ook krijg je zonder bijkomende kosten alle bladmuziek en geluidsbestanden die je nodig hebt .

Alleen eventuele consumpties tijdens de pauze en na afloop van de repetitie zijn voor eigen rekening.  

 

Waaruit bestaat het project?

Het project bestaat uit een aantal repetities, gevolgd door een optreden.

 

Tijdens de repetities gaan we drie songs instuderen, die we ook zingen tijdens het optreden. Klik op de YouTube link voor een voorproefje.

Sweet Caroline

You’ll Never Walk Alone

How Do You Do It

Onze songs zijn meestal Engelstalig, altijd vierstemming en a capella, dus zonder instrumentele begeleiding.

Wanneer en waar zijn de repetities?

De repetities zijn op de woensdagavonden van 3 april tot en met 26 juni 2024 (behalve in de meivakantie).

We repeteren van 20:00 tot 22:30 uur, met een pauze van twintig minuten om ongeveer 21:15 uur. 

De repetities zijn in wijkcentrum Blixems, Ouverture 2, 5629 PV Eindhoven.

 

Wanneer en waar is het optreden?

Het optreden is op zondag 30 juni 2024. De exacte tijd wordt nog bekendgemaakt. 

Het optreden is in het CKE aan de Pastoor Petersstraat 180, 5612 LW Eindhoven.

 

Kost het project nog meer tijd?

In principe niet; je kunt volstaan met het instuderen van de nummers tijdens de wekelijkse repetitie. 

Maar als je ook thuis je partij nog eens wilt beluisteren, kan dat; je krijgt toegang tot de ledenpagina van onze website en daar vind je de oefentracks van de nummers die we instuderen.

Het instuderen van de songs gaat in een heel rustig tempo. Dus ook als je een keer niet aanwezig kunt zijn op een repetitie of als je al een vakantie geboekt had, kun je gerust meedoen met het project!  

 

Wordt er alleen maar gezongen tijdens repetities?

Het grootste gedeelte van de repetitie besteden we aan het instuderen van de nummers. Maar er wordt ook aandacht besteed aan bijv. inzingen, ademhaling, zangtechniek en de achtergrond van Barbershopmuziek. 

 

Meer informatie nodig?

Mail of bel onze secretaris Jan Theeuwes. Contactgegevens onderaan deze pagina.

Doe je mee met ons project?

Schrijf je in door een berichtje te sturen.

  • YouTube
  • YouTube
  • YouTube
About
WELCOME to the website of the Southern Comfort Barber Mates!

 

It’s a pleasure to see that you are interested in our male chorus!

On this page you can find the information about our project COME & SING

Who can participate in the project?

All men who enjoy singing can take part!

How much does it cost to join the project?

There are no costs to join the project. It is completely free. 

And you will also be provided with all the sheet music and sound files you need. 

You are only expected to pay for any refreshments you consume at the interval or after the rehearsal. 

What does the project comprise?

The project comprises a number of rehearsals, followed by a choral performance.

The following three songs will be rehearsed and performed. Click on the YouTube links for some appetizers.

Sweet Caroline

You’ll Never Walk Alone

How Do You Do It

Our songs are usually in English, always in four-part harmony and “a cappella”, i.e. without instrumental accompaniment. 

 

When and where are the rehearsals?

Rehearsals are on Wednesday nights from 3 April to 26 June (except during school holidays).

We rehearse from 8pm to 10.30pm, with a twenty minute interval at around 9.15pm.

Rehearsals are held at community centre Blixems, Ouverture 2, 5629 PV Eindhoven. See below.

 

When and where is the performance?

The presentation of the songs is on Sunday 30 June 2024. The exact time of the event will be announced later. 

The performance is at the CKE in the Pastoor Petersstraat 180, 5612 LW Eindhoven.

 

Will the project consume more time?

Not necessarily; studying the songs during weekly rehearsals should suffice. 

But there is a possibility to listen to your choir part at home as well, if you would like that; you’ll get access to the members-only content on the SCBM website, where you will find the sound files of the songs we are rehearsing.

The rehearsals are going to be at quite a leisurely pace. So even if you are unable to attend one or two rehearsals, or if you had already booked a holiday, don’t hesitate to join the project!  

 

Are the rehearsals spent on nothing but singing?

The bigger part of rehearsal is spent on studying the new songs. But there will also be time to focus on things like vocal warm-ups, breathing and breath support, singing technique and the background of Barbershop music. 

 

Still need more information?

Send an e-mail to our secretary Jan Theeuwes or give him a ring. Contact details below.

 

Do you want to join us in this project?

Send a short message to our secretary. 

  • YouTube
  • YouTube
  • YouTube
bottom of page